ترفند امروز

ریمل خشک‌شدتان را در آب داغ قرار دهید

اگر ریملتان خشک‌شده و آن کیفیت سابق را ندارد این ترفند را امتحان کنید. ریمل را در یک لیوان آب داغ قرار دهید تا دوباره به حالت اولیه برگردد. اما اگر ریمل باز به طور کلی خشک شده، شاید به خاطر این است که تاریخ انقضای آن گذشته است.

مطالب آموزشی
مشاهده عناوین بیشتر
بررسی محصولات
مشاهده عناوین بیشتر