ترفند امروز

ریملتان را دور نندازید

اکثر اوقات، وقتی که فکر می‌کنید ریملتان تمام شده‌است و مجبورید دوباره ریمل بخرید، در واقع مقدار زیادی مایع در ته تیوپ ریمل مانده‌است. به راحتی چند قطره مایع لنز چشم در آن بریزید و ریمل را تکان دهید. با این ترفند می‌توانید چند هفته دیگر هم از ریملتان استفاده‌کنید و خرید دوباره آن را به تعویق اندازید.

مطالب آموزشی
مشاهده عناوین بیشتر
بررسی محصولات
مشاهده عناوین بیشتر
سؤالات اساسی
مشاهده عناوین بیشتر